"Česká republika zastává názor, že pokud nějaká ze zemí, které jsou odpovědné za kontrolu vnější hranice (schengenského prostoru), neplní základní schengenské acquis (pravidla Schengenu), tak by byl použit mechanismus jejího dočasného vyloučení ze schengenského prostoru," řekl Čech po jednání s kolegy z ostatních zemí EU. Podle něj takový nástroj zatím k dispozici není.

V této souvislosti se jako o nejproblémovější zemi hovoří o Řecku a jeho hranici s Tureckem, přes niž se do bloku dostává množství nelegálních přistěhovalců.

"Pokud si Řecko nebude plnit úkoly a nezajistí dostatečně ochranu vnější schengenské hranice, potom je samozřejmě na zváženou, aby tento mechanismus byl použit a Řecko bylo dočasně vyloučeno ze Schengenu," řekl Viktor Čech o návrhu, o němž se ale ještě povedou debaty. Jiné příklady neuvedl.

 Komplikovanost kroku

Slovenský ministr vnitra Daniel Lipšic ale nastínil obtížnost kroku: "Není to tak snadná  věc," řekl. V případě vyloučení některé země by státy, které s ní sousedí a které zatím neměly vnější hranici, musely takovou hranici zavést. "To není věc ze dne na den... To je věc na roky," podotkl Lipšic. Navíc by to stálo i dost peněz.

"Ta diskuze bude nadále probíhat," řekl Viktor Čech s tím, že se zatím nic nerozhodlo. Otázkou, která se nyní bude řešit, je, zda by o případném obnovení kontrol za takových podmínek rozhodovala sama země, nebo zda by to bylo nějaké kolektivní rozhodnutí v rámci EU. ČR zastává stanovisko, aby to nebylo státům určováno nějak direktivně.

O Schengenském prostoru se jedná, protože FrancieItálie chtějí rozšířit možnost obnovení hraničních kontrol mezi jednotlivými členskými zeměmi.

Už nyní je možné kontroly včetně pasových dočasně zavést, ovšem pouze v případě ohrožení vnitřní bezpečnosti či veřejného pořádku, jako tomu bylo za mistrovství v kopané v Rakousku

Itálie ale poskytla mnoho dočasných víz imigrantům z Tuniska utíkajícím před nepokoji a ti okamžitě zamířili za příbuznými do Francie. [celá zpráva ] Paříž je kontrolovala. [celá zpráva]