Loď najela na mělčinu, když se blížila k lampeduskému přístavu. Imigranti, mezi nimi i ženy a děti, skákali do moře. Pobřežní stráž ihned zahájila záchranné operace a běžence z vody vylovila. Nejsou hlášeny žádné oběti.

Stovky nových uprchlíků

Na italský ostrov Lampedusa stále proudí stovky uprchlíků ze severní Afriky. Jen během noci dorazily ke břehům ostrova další dvě lodě napěchované migranty. S největší pravděpodobností se jedná převážně o uprchlíky z Libye, odkud v posledních týdnech kvůli těžkým bojům utíkají tisíce lidí.

Do Itálie připlulo více než osm stovek běženců. První plavidlo s 655 migranty dorazilo ke břehům sicilského ostrova za úsvitu. Na lodi byly stovky mužů, ale výjimkou nebyly ani ženy a malé děti. Jen krátce poté připlula další loď, na jejíž palubě bylo 187 afrických uprchlíků. Jedná se většinou o uprchlíky ze zemí subsaharské Afriky, kterým se často už před řadou měsíců podařilo přejít poušť a v Libyi, kde čekali na převoz do Evropy, je zaskočily vojenské operace.

Ostrov Lampedusa, který se nachází na cestě mezi Sicílií a Tuniskem je ve středu imigrační krize, kterou vyvolaly nepokoje v severní Africe. Příjezd lodí s běženci je zde na denním pořádku. Jen nedlouho před příjezdem posledních lodí bylo z ostrova do uprchlických táborů na pevnině odvezeno 1066 uprchlíků, kteří dopluli na ostrov před třemi dny.

Nápor uprchlíků na ostrov je tak velký, že italská vláda už požádala ostatní evropské státy o pomoc při řešení problému. Krize také stupňuje napětí mezi jednotlivými zeměmi, které dokonce uvažují o tom, že by opět zavedly hraniční kontroly. Celou věc také řeší i Evropská unie, která možná vládám dočasně umožní obnovit hraniční kontroly na základě plánu předloženého tento týden.