Ve Vatikánu slouží na Svatopetrském náměstí papež Benedikt XVI. dopoledne slavnostní bohoslužbu za přítomnosti tisíců věřících a v poledne pronese tradiční požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi) s pozdravy v desítkách jazycích.

Benedikt XVI. žehná s kropenkou při nedělní mši ve Vatikánu.

Benedikt XVI. žehná s kropenkou při nedělní mši ve Vatikánu.

FOTO: Max Rossi, Reuters

Velikonoční poselství je každoročně pro papeže příležitost vyjádřit znepokojení nad konflikty a popřát mír celému světu. Zpravidla vyjadřuje solidaritu zemím sužovaným terorismem, válkami i přírodními katastrofami.

Člověk není nahodilým produktem evoluce, řekl při vigilii papež

Podle tradice sloužil papež v sobotu večer velikonoční vigilie v bazilice svatého Petra. V kázání se věnoval tématu božského stvoření, přičemž zdůraznil, že lidstvo není nahodilým produktem vývoje. Kdyby podle jeho slov člověk byl jen nahodilým produktem evoluce někde na okraji vesmíru, pak by jeho život neměl smysl, byl by dokonce nahodilostí přírody. Tak to ale podle papeže není, u počátku světa byl Bůh, nikoli nahodilost.

Papež Benedikt XVI. přichází se svící na sobotní vigilii v chrámu sv. Petra.

Papež Benedikt XVI. přichází se svící na sobotní vigilii v chrámu sv. Petra.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Noční velikonoční vigilie začala v sobotu po setmění svěcením ohně před bazilikou svatého Petra. Podle tradice papež vstoupil do temného chrámu se zapálenou svící. Stovky věřících v lavicích se svícemi v rukou v naprostém tichu pak sdílely plamen svíce od svíce, až se bazilika rozzářila světlem.

Papežův hlas zněl ochraptěle a Benedikt XVI. se opakovaně rozkašlal. Pro papeže to byla už druhá dlouhá noc po sobě. Na Velký pátek se čtyřiaosmdesátiletý papež zúčastnil tradičního procesí na památku Ježíšova ukřižování.

Papež Benedikt XVI. při pátečním procesí připomínajícím ukřižování Ježíše

Papež Benedikt XVI. při pátečním procesí připomínajícím ukřižování Ježíše

FOTO: Max Rossi, Reuters

Papež také podle tradice pokřtil šest dospělých nových věřících ze Švýcarska, Albánie, Ruska, Peru, Singapuru a Číny, kteří se stali křesťany.

Papež Benedikt XVI. křtí Teo Pech Lengovou

Papež Benedikt XVI. křtí Teo Pech Lengovou

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Velikonoční týden vyvrcholí pondělím, kdy se v českých zemích podle folklorních tradic chodí na koledu spojenou s pomlázkou či "mrskačkou". Vajíčka a kraslice symbolizují jako v jiných zemích krásu oslavovaného zrodu nového života.