Analýza zveřejněná v příloze časopisu Christ und Welt se opírá o údaje získané ve 24 z 27 německých diecézí.

„Pro církev je to bolestné, protože očividně mnoho lidí zvolilo vystoupení z našich řad jako formu osobního protestu proti zneužívání dětí,“ řekl Dominik Schwaderlapp, generální vikář z Kolína nad Rýnem.

Podle týdeníku je to poprvé v dějinách Spolkové republiky, kdy protestantská církev zaznamenala menší odliv než katolická - asi 150 tisíc věřících. Počátkem roku 2010 vyšly v Německu, stejně jako v jiných zemích, najevo případy dlouholetého sexuálního zneužívání dětí v institucích spravovaných katolíky.

Katolická církev přislíbila důsledné vyšetření všech případů, avšak ukázalo se, že léta kauzy spíše zatajovala a obviněné kněze přesunula jinam místo toho, aby o aférách ihned informovala policii.