V některých evropských zemích, jako například v Německu, Itálii nebo Španělsku, je částečně zakázáno nosit šátky a další náboženské symboly ve školách či na úřadech. K úplnému zákazu nošení například burek a nikábu (závoj, který na rozdíl od burek nezahaluje oči) na ulici sáhla zatím jako jediná Francie, kde 11. dubna vstoupí v platnost zákon zakazující nošení závojů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti. Francie se stane první zemí v Evropě, kde bude zakázáno nošení burek a nikábu i na ulici. Obě komory parlamentu tuto normu schválily během loňského roku.

V Belgii se čeká na schválení podobného zákazu v Senátu. Dolní komora parlamentu loni v dubnu schválila normu, která zakazuje nosit oděvy zcela zahalující postavu, a to nejen ve veřejných budovách, ale i na ulici. Opatření je namířeno třeba proti burkám či nikábům. Norma čeká na schválení Senátu.

Nošení burek v ostatních evropských zemích
Dánsko - Vláda loni v lednu vyzvala k plnému využívání zákonů, které umožňují školám a veřejným i soukromým zaměstnavatelům požadovat, aby studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci neměli tvář zahalenou. Vláda současně prohlásila, že šat zahalující tvář muslimek je v "příkrém rozporu" s hodnotami, jež jsou základem dánské společnosti.
Itálie - Na základě zákona z roku 1975 je v zemi zakázáno bez závažného důvodu nosit na veřejných místech šaty znemožňující identifikaci osoby policií, například i helmy. Na tento zákon se odvolávají zástupci nacionalistické Ligy severu, která navrhla zákon, podle něhož by bylo zakázáno nosit burku. Několik měst na severu země již nošení burky nebo islámského koupacího obleku zvaného burkini zakázalo.
Německo - V roce 2003 Ústavní soud dospěl k závěru, že právní úpravy týkající se nošení náboženských symbolů ve školách spadají do kompetence parlamentů spolkových zemí. A asi polovina z nich přistoupila k zákazu.
Nizozemsko - Od roku 2008 platí v zemi zákaz nošení burky a nikábu ve školách, a to jak pro školačky a studentky, tak i pro vyučující, technický a administrativní personál a rodiče. Známý protiislámský aktivista Geert Wilders, jehož Strana pro svobodu podporuje současnou nizozemskou vládní koalici, loni prohlásil, že na koaličních partnerech bude vyžadovat přijetí zákazu nošení burky a nikábu i na veřejnosti.
Španělsko - Loni v červenci španělský Kongres poslanců odmítl návrh rezoluce, podle níž by vláda měla zvážit zákaz veřejného nošení islámských oděvů zakrývajících celý obličej kromě očí. Zákaz oděvů typu burek a nikábů dosud zakázaly městské rady v Barceloně a některých dalších katalánských městech, ale jen ve veřejných úřadech.
Velká Británie - V Británii žádná podobná právní úprava není, ale v březnu 2007 ministerstvo školství rozhodlo, že ředitelé škol mohou zakázat muslimským žákům nosit šátky zcela zakrývající obličej, pokud usoudí, že to ohrožuje bezpečnost nebo výuku. O normě rozhodlo ministerstvo měsíc poté, co v zemi vyvolalo ohlas rozhodnutí soudu ve prospěch školy, jež zakázala své žačce nosit nikáb. Učitelé argumentovali tím, že závoj znemožňuje komunikaci mezi nimi a studentkou.