Snižování počtu obyvatelstva podle ruských statistiků doprovází trvalý růst počtu přistěhovalců.

Téměř tři čtvrtiny ruských obyvatel žijí ve městě. Moskva má nyní 11,5 miliónu obyvatel, v druhém největším městě Petrohradu žije 4,8 miliónu lidí.

V důsledku vysoké úmrtnosti mužů se neustále zvyšuje podíl žen v ruské populaci. Podle loňského sčítání dosahuje již 53,7 procenta.