Bezplatný vídeňský bulvární deník Heute uvedl, že Kampuschová požaduje od finanční prokuratury milión eur (asi 24 miliónů Kč) za nedbalé vyšetřování. Advokát výšku sumy ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, uvedl pouze, že požadavek byl podán počátkem února, protože hrozilo promlčení.

"Paní Kampuschová stále doufala, že zodpovědní činitelé nakonec sami zaujmou oficiální stanovisko k chybám ve vyšetřování, bohužel se tak nestalo," řekl Ganzer. Proto klientce zůstalo jako poslední možnost podání žádosti o odškodnění, k níž se státní orgány nyní vyjádřit musejí.

Přehlédnuté stopy 

Komise expertů ministerstva vnitra v roce 2010 dříve upozornila na nedostatky ve vyšetřování únosu. Ukázalo se, že vyšetřovatelé měli krátce po únosu stopu vedoucí k Priklopilovi, ale neprověřili ji. Policii pak telefonicky ohlásil své podezření i muž, který pracoval jako policejní psovod. V protokolu z hovoru je zaneseno, že mluvil o Priklopilovi jako o "samotářském podivínovi", který by mohl mít se zmizením děvčete něco společného. Ani tuto stopu policie náležitě neprošetřila. Neprohledala ani dům Priklopila, ačkoli dostala informaci, že by mohl mít pedofilní sklony. Experti ovšem současně uvedli, že by podzemní sklepení, kde byla dívka vězněna, zřejmě nebylo objeveno,
"Pro paní Kampuschovou je velmi důležité, aby obdržela konečně také oficiální stanovisko k věci," zdůraznil advokát.

Zda v případě odmítnutí žádosti o odškodnění podá Kampuschová na stát řádnou žalobu u soudu, nechal advokát zatím otevřené.

Priklopil unesl Kampuschovou jako desetiletou školačku 2. března 1998 v 7:30 při její cestě do školy. Držel ji v upraveném sklepním vězení ve svém domě. Až ve věku 18 let se dívce podařilo 23. srpna 2006 uprchnout. Únosce ještě tentýž den spáchal sebevraždu.