Nečas řekl, že Česko s řadou navrhovaných opatření souhlasí, například s nutností zavést protidluhové brzdy, se vzájemným uznáváním kvalifikací nebo provedením reformy důchodových systémů tak, aby reagovaly na demografický vývoj.

„Lišíme se ale v názoru na harmonizací daní,“ dodal premiér s tím, že poměr toho, v čem se obě země shodují a neshodují, pokud jde o pakt konkurenceschopnosti, činí zhruba 80 procent ku 20 procentům. „To ale neznamená, že souhlasíme s tím, že tyto věci mají být zaváděny z centra EU. Měly by být uplatňovány spíš na základě mezivládních dohod,“ zdůraznil Nečas.

Premiér jednal se Sarkozym také o dvoustranných vztazích, a to i ve vazbě na energetiku. Zopakoval, že ČR a Francie chtějí dosáhnout renesance jádra v EU a zvýšit tak její energetickou bezpečnost.

Premiér Nečas po setkání se Sarkózym potvrdil, že francouzští politici by uvítali, kdyby připravovanou zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Temelín získal francouzský koncern Areva. Nečas tot označil za zcela standardní a pochopitelné. Dodal, že také americká vláda usiluje o to, aby tuto zakázku získal koncern Westinghouse.

Držte kurs, radí OECD

Nečas dnes navštívil rovněž pařížské sídlo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kde se setkal s jejím generálním tajemníkem Ángelem Gurríou. Nečas řekl, že OECD považuje reformní úsilí české vlády za věrohodné. „Bereme to jako pozitivní ocenění,“ zdůraznil.

Připustil, že OECD má pro ČR i řadu doporučení, třeba potřebu snížit administrativní zátěž, zkrátit dobu nutnou pro zakládání firem, zpružnit pracovní trh a zjednodušit daňový systém.

Gurría potvrdil, že ČR postupuje správně, když se snaží snižovat schodek veřejných financí z pěti procent HDP směrem ke třem procentům. Řada zemí vykazuje dvojciferné rozpočtové deficity. Ocenil, že relativně nízké je i zadlužení veřejných financí ČR na úrovni kolem 40 procent HDP. „Dům nehoří,“ charakterizoval Gurría pozici české ekonomiky vůči jiným zemím, které tíží extrémně vysoké schodky. Na dotaz Práva, jaké by dal ČR hlavní doporučení, šéf OECD v narážce na poslední kroky české vlády odpověděl: „Držte kurs.“

ČR je členem OECD od roku 1995. Organizace je považována za výběrový klub vyspělých zemí, který si klade za cíl podporovat hospodářský rozvoj, zaměstnanost a svobodný obchod v členských i nečlenských zemích.