Mluvčí úřadu Jolanta Talarczyková uvedla, že „žádný z nich nebyl nemocen, a nebyl ani pod vlivem alkoholu. Zřejmě však požili narkotika nebo psychotropní látky."

Znepokojený WUG vyzval důlní společnosti, aby zpřísnily kontrolu, která by odhalila ty, kdo fárají pod drogami. Katovický uhelný holding koncem 2010 nakoupil narkotesty a vybavil jimi své provozy. Zároveň začalo platit nařízení, že osobám pod vlivem alkoholu, narkotik a psychotropních látek musí být znemožněn přístup do dolu.

„Užívání drog mezi horníky se objevilo v okamžiku, kdy společnosti začaly zaměstnávat převážně mladé lidi," popsal situaci v listu Gazeta Wyborcza místopředseda Odborového svazu horníků Waclaw Czerkawski.

Leden 2011 patří z dlouhodobého hlediska báňských neštěstí mezi nejtragičtější – letos v něm zahynulo šest horníků.