Cameron oznámil, že muslimské skupiny, které dostávají státní peníze, ale činí málo, aby se extremismu postavily, budou pod větší kontrolou úřadů. Takové skupiny podle něj přestanou být státem podporovány a bude jim zamezeno v šíření jejich poselství na univerzitách a ve věznicích.

„Upřímně, potřebujeme mnohem méně pasivní tolerance z minulých let a mnohem aktivnější, mocný liberalismus,“ řekl Cameron a dodal: „Zamysleme se nad těmito organizacemi: věří v univerzální lidská práva včetně práv žen a lidí jiného vyznání? Věří v rovnost všech před zákonem? Věří v demokracii a právo lidu volit si svou vládu? Podporují integraci nebo separatismus? To jsou otázky, které si potřebujeme položit“.

Skutečně liberální země podle britského premiéra věří jistým hodnotám a aktivně je prosazuje. „Svoboda projevu. Svoboda vyznání. Demokracie. Vláda zákona. Stejná práva bez ohledu na rasu, pohlaví či sexuální orientaci. (Stát) říká svým občanům: toto nás jako společnost definuje. Patřit sem znamená věřit v tyto hodnoty,“ řekl. Doplnil, že „doktrína státního multikulturalismu“ vyzývala různé kultury, aby si žily svými oddělenými životy.

Důrazná fráze vyvolala rozruch 

Svými slovy vyvolal premiér ve vlasti vzrušenou debatu. Opozičnímu poslanci za labouristy Richardu Howittovi se nelíbila fráze „silný liberalismus“. Cameron použil anglický výraz „muscular“. „Útok na multikulturalismus je vydáním se ideologii krajní pravice, která stírá rozdíly mezi umírněnými a fundamentalistickými idejemi a ve skutečnosti podrývá vzájemný respekt a spolupráci mezi lidmi různého vyznání," řekl Howitt.

„Míří na špatný cíl,“ doplnil Inayat Bunglawala z organizace Muslimové za Británii. „Musíme říct jasně: islámský extremismus a islám nejsou to samé,“ poznamenal.

Cameron ovšem v projevu vytýčil hranice islámského náboženství a muslimského radikalismu, který označil za politickou ideologii, jež přitahuje lidi, kteří se ve vlastní zemi cítí vykořenění.

David Cameron svým názorem na multikulturalismus následoval loňské podobné vyjádření německé kanceléřky Angely Merkelové. [celá zpráva]

V týž den, kdy Cameron pronesl v Mnichově projev, protestovalo v Lutonu u Londýna na 3000 stoupenců britské krajní pravice proti muslimským přistěhovalcům.