Mluvčí slovenské policie Petra Hrašková deníku Sme potvrdila, že policie bude i nadále vykonávat úkony pro náležité objasnění skutku.

Představitelé konzervativního křídla KSČ napsali do Moskvy, že pokud se situace v Československu bude zhoršovat, nevidí jinou možnost, než internacionální pomoc spojenců. Rusko vyšetřovatelům originál zvacího dopisu nikdy neposkytlo.

Biľak je vážně nemocen a žije v Bratislavě uzavřen před okolním světem. Vyšetřování trvalo dvacet let. Trestní řízení zahájilo v březnu 1991 federální ministerstvo vnitra. Po rozdělení Československa pokračovalo vyšetřování na Slovensku. Spis má přes 23 tisíc stránek.

Biľak v roce 1998 pro agenturu TASR řekl, že zvací dopis Leonidu Brežněvovi neodevzdal. „K něčemu, co jsem neudělal, se nemůžu doznat,“ uvedl.