Počet mladých Rusů, kteří odmítají jít na vojnu, se přitom každoročně zvyšuje. Branci odmítají převzít povolávací rozkaz nebo záměrně mění místo svého trvalého bydliště. Rusové sice mají možnost nastoupit náhradní civilní službu, ta ale není příliš populární a absolvují ji ročně jen stovky lidí. Celkově v ruské armádě slouží asi milión lidí.

Ruský generální štáb ve zprávě o odvodech za minulý podzim uvedl, že 30 procent branců nebylo ze zdravotních důvodů způsobilých v armádě sloužit. Polovina z těch, kteří nastoupili na vojnu, mohou sloužit jen se zdravotním omezením.

V Rusku stále platí zákon o základní vojenské službě, přestože parlament loni posuzoval možnost zřízení profesionální armády. Projekt ale narazil na odpor nejvyššího vojenského velení, které plány na případnou profesionalizaci ozbrojených sil odmítlo.

Ruská armáda má dlouhodobě špatnou pověst kvůli fyzickým trestům, šikaně a žalostným životním podmínkám ve vojenských zařízeních.

Ruská prokuratura například ve čtvrtek informovala o vyšetřování důstojníků posádky v Čeljabinsku, kde jeden voják zemřel a 63 dalších bylo hospitalizováno po onemocnění zápalem plic.