„Nová pravidla stanoví, že občanům EU mohou být uhrazeny náklady na zdravotní péči, které vznikly v jiném členském státě, pokud by tento typ léčby a nákladů byl ve vlastní zemi hrazen,“ uvedla kancelář.

Podle ní bude od nynějška pro úřady obtížnější odmítnout pacientovi „předchozí souhlas“ s léčbou vyžadující pobyt v nemocnici přes noc nebo pro specializovanou zdravotní péči. To bude možné jen z důvodů, které parlament vymezil.

Každá země musí navíc zavést kontaktní místo, na které se mohou pacienti v případě potřeby obrátit.

„Z čerpání zdravotní péče v zahraničí by mohli těžit zejména pacienti na dlouhých čekacích seznamech, kterým je v současnosti jen těžko dostupná odborná pomoc v jejich zemi,“ uvedla tisková kancelář s tím, že poslanci posílili ustanovení o spolupráci v oblasti vzácných onemocnění.

Návrh schválený europoslanci musí ještě posvětit Evropská rada, která se ale podílela na jeho tvorbě. Po schválení budou mít členské země 30 měsíců na provedení změn.