„Koberec je v podstatě časovým přehledem kulturních, historických a vědeckých symbolů či výjevů Maďarska: králů, starodávných artefaktů, výňatků z encyklopedie, mapy oblasti v roce 1848, roce tzv. jara národů, kdy Evropou přešla vlna revolucí,“ uvedl pro EUobserver mluvčí předsednictví Marton Hajdu. Rázně přitom odmítl spojování ideje velkého Maďarska se záměry současné maďarské vlády. „To by bylo nefér,“ poznamenal.

Z reakcí vyplývá, že mapa z doby habsburské monarchie na koberci o velikosti 202 čtverečních metrů ve světle nedávno přijatého zákona o udílení občanství pro maďarské menšiny v zahraničí vyvolává mezi europoslanci nechápavou reakci.

Poslankyně za rakouské zelené Ulrike Lunaceková také poukázala na skutečnost, že na konci revolučního probuzení národů byl o 19 let později vznik Rakousko-Uherské monarchie, která stavěla Budapešť na úroveň Vídně, což jí zaručovalo stejnou autoritu nad jinými národy. „Mapa je ilustrací záměru premiéra Viktor Orbána revidovat Trianonskou smlouvou o poválečném rozdělení, kdy bylo Maďarsko nuceno vzdát se Slovenska a částí Rumunska a Srbska,“ řekla.

Poslankyně: Entropa byla alespoň vtipná

Lunaceková rovněž srovnala koberec s Entropou Davida Černého, plastikou, která za českého předsednictví vyvolala rovněž kontroverze. „Češi byli aspoň vtipní,“ poznamenala.

Entropa

Entropa

FOTO: Sebastien Pirlet, Reuters

Rumunský socialista Ioan Mircea Pascu na svých internetových stránkách zase upozornil, že Češi museli po protestech plastiku upravit. Na Entropě byla tehdy zahalena část znázorňující Bulharsko jako turecký záchod.