Německá ministryně zemědělství Ilse Aignerová varovala, že mohlo být vyrobeno až 3000 tun krmného tuku kontaminovaného dioxinem. Celkem ale bylo kontaminováno dioxinem až 150 000 tun krmiva, do kterého byly přimíchány dvě až deset procent tuku.
Na problém s dioxinem upozornil už 23. prosince sám výrobce Harles und Jentzch z šlesvicko-holštýnského Ütersenu ležícího nedaleko Hamburku.

Státní veterinární správa ČR (SVS) nemá od německých kolegů informace, že by se závadné krmivo nebo jiné výrobky dostaly do Česka, sdělil ČTK mluvčí veterinární správy Josef Duben. Dodal, že šéf SVS Milan Malena přesto nechal v Česku vybrat distribuční centra, kam by mohly případné závadné výrobky směřovat, odebrat u některých kontrolní vzorky a vyšetřit je na přítomnost dioxinů.

Marná snaha vysledovat cesty masa a vajec

Do jiných států EU podle německého ministerstva zemědělství závadné krmivo vyvezeno nebylo, 136 000 potenciálně kontaminovaných vajec ale putovalo 3. a 5. prosince ze Saska-Anhaltska do Nizozemska. Nosnice byly krmeny podezřelým krmivem.

Kvůli dioxinu bylo nejen uzavřeno přes tisíc podniků, ale také zlikvidováno 8000 nosnic. Na 120 000 vajec od nosnic, které pozřely kontaminované krmně směsi, ale bylo prodáno a zkonzumováno. Naštěstí pro spotřebitele úroveň hladiny dioxinu je ve vejcích mnohem nižší poté, co prošel tělem nosnice, ve kterém se částečně usadil. Podle mluvčího drůbežářského průmyslu by lidé měli problémy, jen kdyby jedli sto takových vajec denně po delší čas.

Zatím se však nepodařilo ani zjistit, kam všude se dostaly kontaminované zemědělské produkty. Prodána byla i většina z 71 000 brojlerů, kteří byli v inkriminované době poraženi v Sasku.

Kontrola ve firmě

Ve firmě Harles und Jentzch byla provedena ve středu přepadová kontrola, protože se úřadům nezdá vysvětlení výrobce, jak se jed do tuku dostal. Má jít o vedlejší produkt při zpracování rostlinného oleje na bionaftu. Firma tvrdí, že jeden ze zaměstnanců omylem zamíchal tento vysoce jedovatý rakovinotvorný odpadní produkt do krmné směsi.

Mluvčí ministerstva zemědělství Dolního Saska Gert Hahne uvedl: „Už tomu nevěříme. Nápad, že někdo omylem otevřel špatný kohout, je neuvěřitelný.“

Další postižený spolkový stát, Šlesvicko-Holštýnsko, zakázalo všem vepřínům porážet prasata, dokud nebudou provedeny další testy.

Nedůvěra je pochopitelná. Když se poprvé objevily vysoké hladiny dioxinu v testech krmného tuku v listopadu, úřady uvedly, že to byl omyl. Nakonec se ukázalo, že krmivo s dioxinem se z firmy distribuovalo od 12. listopadu do 23.prosince.

Zelení požadují okamžité zavedení přísnějších kontrol, aby se podobné případy neopakovaly.

Zemědělský výbor Spolkového sněmu se chce největším dioxinovým skandálem v zemi za posledních několik let zabývat na mimořádné schůzi.

Sporné zemědělské produkty

Celý případ ale také ukázal na spornou výrobu biopaliv, která mají být ekologická, ovšem při jejich výrobě vznikají vysoce nebezpečné odpadní produkty, nemluvě o tom, že MEŘO je například mnohem agresivnější na těsnící pryže než běžná paliva.

Dioxin
Dioxin je vysoce toxická a karcinogenní látka, která se velmi pomalu rozkládá. Dobře se váže na tukové tkáně v lidském nebo zvířecím těle a při větších koncentracích nebo dlouhodobém působení může podle odborníků způsobit vážné zdravotní poruchy. Používal se i jako defoliant ve směsi Agent Orange ve válce ve Vietnamu. Na svědomí má i lidské životy v Bhópálu.