Průzkum agentury FIFG, provedený v prosinci 2010 ve Francii a Německu, odhalil existující napětí u francouzské a německé veřejnosti. Velké procento lidí vidí kulturní a náboženské rozdíly jako zásadní a nepřekonatelné.

Přesněji 42 % Francouzů a 40 % Němců vnímá přítomnost muslimské komunity jako "hrozbu" pro identitu jejich zemí, zároveň 68 % a 75 % z dotázaných věří, že muslimové nejsou do společnosti dobře integrováni.

Důvody neintegrovatelnosti muslimů jdou podle průzkumu za rámec socio-ekonomických vysvětlení a souvisí více se zásadními hodnotovými rozdíly. Průzkum také ukázal, že symboly přítomnosti muslimů, jako jsou šátky či zahalené ženy a mešity, vyvolávají v lidech větší obavy než v minulosti. Tento pocit jde napříč různými společenskými, politickými i věkovými skupinami, i když ve Francii existují v některých bodech rozpor mezi mladými a starými a lidmi orientovanými pravicově a levicově.