USA chtěly zesílit tlak na Paříž a v EU ještě za slovinského předsednictví, protože se obávali, že za francouzského předsednictví Paříž snáze prosadí svůj odpor ke geneticky modifikovaným obilninám. Podle depeše z velvyslanectví hrozilo nebezpečí, že Francie svůj postoj rozšíří do celé EU. Nakonec ale EU nepřijala jednotný postoj k GMO plodinám.

"Francouzský tým doporučuje, aby se nastavila série odvetných opatření, kterou by pocítila celá Evropská unie, protože jde o kolektivní odpovědnost," uvádí se v depeši s tím, že by tato protiopatření měla být citlivě volena s ohledem na dlouhodobé účinky a skutečnost, že vítězství v této otázce nebude snadné.

Sarkozy: Jsme spojenci, ne vazalové

Výsledkem ekologického panelu v Grenelle v roce 2007 bylo, že se Francie rozhodla ustoupit od setí geneticky modifikované kukuřice MON 810. To podle velvyslanectví poškodilo americké zájmy, protože šlo o plodinu americké společnosti Monsanto.

Depeše upozorňuje především na fakt, že zákaz byl proveden jako preventivní opatření, které zavedl prezident Nicolas Sarkozy a odmítl doporučení tento princip preventivních opatření neuplatňovat.

Velvyslanectví upozorňovalo, že je nebezpečné, že se jedná jen o zákaz kultivace, který se snáze prosazuje, ale že by se takto mohla otevřít cesta k zákazu importu produktů z GMO kukuřice. Ve Francii se přitom už MON 810 pěstovala na 20 tisících hektarech. V rostlinách je gen produkují bakteriální toxin zabíjející zavíječe kukuřičného

Depeše také upozorňuje, že Sarkozy je v otázce neústupný. Cituje, že na schůzce ve Washingtonu uvedl Sarkozy k vztahům s USA: „Jsme spojenci, ne vazalové.“

Rakouský zákaz pěstování MON 810 je podle dokumentu nezákonný. Proti GMO kukuřici se postavili Řecko, naopak ji podporuje Španělsko.

V současnosti mohou jednotlivé státy EU zakázat geneticky upravené plodiny, které Komise již povolila (několik druhů kukuřice a jeden typ brambor, který se pěstuje i v ČR). Podle nového návrhu, který se začal projednávat v říjnu t.r., by všech 27 států mohlo více méně nezávisle na ostatních rozhodovat o formě pěstování GMO na svém území. Proti jsou ale obě strany v EU.