Před samotným požehnáním připomenul papež význam Vánoc: „Slovo se stalo tělem, radostně Vám zvěstuji poselství Vánoc, Bůh se stal člověkem. Má Ježíšovu tvář.“ K tomu ještě dodal: „Jak se může věčné a všemohoucí slovo stát křehkým a smrtelným člověkem? Není jiné odpovědi, než skrze lásku.“ Měl na mysli lásku Boha k lidu. K svátku narození Krista ještě dodal: „Je to událost, která přehodnotila celý svět.“

V relativně krátkém poselství, které trvalo ani ne čtvrt hodiny na závěr zmínil oblasti postižené přírodními katastrofami a pak i konflikty.

Nejprve připomenul Haiti, které letos postihlo zemětřesení a pak epidemii cholery. Ale hned dodal, že se nemá zapomenout na ty, které postihly přírodní kalamity nejen v Kolumbii a Venezuele, ale také v Guatemale a na Kostarice.

Pak krátce zrekapituloval, kde všude je potřeba vyřešit konflikty. Zmínil somálský Dárfúr a Pobřeží slonoviny i potřebu zajistit bezpečnost a respekt lidských práv v Afghánistánu a v Pákistánu, nebo nutnost povzbudit dialog mezi Nikaraguou a Kostarikou a usnadnit usmíření na Korejském poloostrově.

Vybídl také světové politiky, aby projevovali aktivní solidaritu s pronásledovanými křesťany v Iráku a na celém Blízkém východě a popřál křesťanům v Číně, aby neklesali na mysli kvůli potlačování náboženské svobody v této zemi.

I pozdravy byly kratší než obvykle. Ceremonie skončila ani ne po 25 minutách, i když měla trvat 35 minut.