"Pane, splň svůj slib. Zlom klacky mučitelů, spal hlučné boty (vojáků), skoncuj s časy kabátců potřísněných krví," žádal papež a dodal: "Vzdáváme ti díky za tvou dobrotu, ale ještě tě prosíme: ukaž svou moc a prosaď, aby ve světě převládala tvá pravda, tvá láska, království spravedlnosti, lásky a míru."

Benedikt XIV. se také modlil za to, aby zavládlo mezi lidmi opravdové bratrství. "Pomoz nám, abychom poznávali tvou tvář jeden v druhém, v těch, kteří nás potřebují, v těch, kteří trpí nebo jsou opuštěni, ve všech lidech, a abychom žili s tebou jako bratři a sestry a stali se rodinou, tvou rodinou," řekl také papež.

Stejně jako loni začal obřad již ve 22:00 s ohledem na vysoký věk Benedikta XVI, jemuž je 83 let. Loni do papeže strčila psychicky narušená pětadvacetiletá žena, která ho chtěla obejmout. Letos se mše obešla bez incidentu.

Cestou se papež dvakrát zastavil, aby požehnal dětem. Bezpečnostní opatření byla mimořádně vysoká kvůli explozím dvou dopisových bomb na velvyslanectvích Chile a Švýcarska v Římě.

Na půlnoční v Betlémě také prosili o mír

Latinský patriarcha Jeruzaléma Fuád Tval při tradiční půlnoční mši v Betlémě vyzýval k návratu míru na Blízkém východě. Obřad se konal v kostele svaté Kateřiny, který přiléhá k bazilice Narození Páně, za velkého zájmu stovek věřících poutníků, kteří dorazili i s tak vzdálené destinace jako je Jižní Korea. Přihlížel i například předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.

Tval v kázání, které v předstihu rozeslal médiím ještě před mší, vyjádřil naději, že nynější "zvonění zvonů kostelů přehluší ryk zbraní na zraněném Blízkém východě".

"Přejeme si, aby se v tyto Vánoce stal Betlém nejen hlavním městem dvou národů, izraelského a palestinského, ale také příkladem dobrého porozumění a soužití tří monoteistických náboženství", prohlásil Tval.

"Ve světě rozděleném násilím a fundamentalismem, které ospravedlňuje nejhorší činy, včetně vraždění v kostelech, Betlémské Dítě nám připomíná, že prvním přikázáním je Láska. Učí nás o odpuštění a usmíření i s našimi nepřáteli," zdůraznil patriarcha.

Do Betléma dorazil letos oslavit Vánoce největší počet poutníků za poslední desetiletí. Desetitisíce se jich odebraly k dnešním ranním modlitbám v bazilice narození Páně, postavené na místě, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš.