Oba činitelé dnes ve Vatikánu hovořili o situaci Chorvatsku v rámci integračního procesu do Evropské unie. Zabývali se také Chorvaty žijícími v muslimsko-chorvatské Federaci Bosny a Hercegoviny.

O papežově návštěvě v Chorvatsku se spekuluje již delší dobu. Na dotaz novináře, zda ji uskuteční v roce 2011, Benedikt XVI. odpověděl: "Pravděpodobně".