Muž byl v 60. letech v katolickém řádovém internátu ve Štýrském Hradci. Ve dvanácti letech svého věku byl zneužíván tamním prefektem. I když je čin právně promlčený, podle advokátky Very Weldové by oběť měla mít nárok na odškodnění. Právnička řekla, že odpovědnost státu vyplývá z konkordátu, tedy smlouvy mezi Vatikánem a Rakouskem.

"Církev má díky této mezinárodně právní dohodě mezi Svatým stolcem a rakouským státem zvláštní postavení a četná privilegia. A když není odpovědná církev, musí odpovědnost převzít smluvní partner," uvedla Weldová. Podle ní stát v případě jejího mandanta neplnil svou povinnost dohledu a ochrany.

Podle právničky muž po zneužívání utrpěl vážnou psychickou újmu. Pokusil se i o sebevraždu. Terapie ho stála už 105 000 eur (2,58 miliónu Kč). Kvůli potížím prý nedokončil studia na technické univerzitě a rozpadlo se mu i manželství.

Částku 686 875,49 eur Weldová považuje za přiměřenou. Vedle výdajů za terapii částku tvoří i "ušlý výdělek", který by muž mohl mít, kdyby dostudoval a udělal kariéru.