Většina z peněz vyplacených v kompenzacích směřuje jednotlivcům, penzijním fondům a firmám držícím obligace tak, jak bylo odsouhlaseno při podepsání Versailleské smlouvy 28. června 1919.

Velká část kompenzací měla směřovat do Belgie a Francie, které byly válkou nejvíce poničeny. Další významné sumy putovaly spojencům na částečné pokrytí výdajů, které s válkou měli. Německá strana uvedla, že poslední část reparací bude z jejich strany uhrazena v neděli 3. října.

"V neděli bude splacen poslední dluh a první světová válka konečně, z finanční stránky, pro Německo zcela skončí," informoval v tomto týdnu německý deník Bild.

Dluh by byl z německé strany vyrovnán daleko dříve, kdyby se nedostal k moci Adolf Hitler, který jakékoliv reparace a celou Versailleskou smlouvu zcela odmítl. Právě tímto krokem si však tehdy získal u německého obyvatelstva, zuboženého nepodařenou válkou a následnými reparacemi, velkou popularitu.