Peter Adriaenssens uvedl, že komise, kterou vede, zjistila případy zneužívání v skoro každé diecézi. Většina jich byla ze šedesátých let, kdy k případům zneužívání docházelo také na skoro každé církevní škole. V osmdesátých letech počty poklesly s tím, jak zařízení ubylo.

Dvě třetiny obětí byli chlapci, většinou pod patnáct let, ale oběťmi sexuálního obtěžování bylo i přes sto dívek. Zatímco u chlapců zneužívání přestalo, když jim bylo patnáct, u dívek pokračovalo do dospělosti.

Jedna oběť vypověděla, že byla zneužívána v sedmnácti. Hledala proto v roce 1983 pomoc u biskupa. Ten jí řekl: Ignorujte ho a on vás nechá být."

Jedna z obětí vypověděla, že byla zneužívána už ve dvou letech.

Adriaenssens nezjistil, že by se církev případy snažila systematicky ututlat.

Byla zřízena vyšetřovací komise

Belgií letos otřásly případy zneužívání nezletilých církví. V dubnu rezignoval biskup z Brug Roger Vangheluwe poté, co přiznal, že před nástupem do funkce v letech 1973-1986 zneužíval svého synovce.

Proto byla zřízena komise pro šetření sexuálního zneužívání v církevním prostředí. Její zpráva uvádí, že od letošního ledna do června dostala 475 stížností týkajících se většinou pedofilních činů spáchaných od 50. let až do konce let osmdesátých.

Pachateli byli nejen duchovní, ale i učitelé náboženství nebo vychovatelé na mládežnických akcích.  Dvousetstránková zpráva obsahuje podrobné anonymní svědectví 124 osob.