Voda by byla schopna zaplavit údolí za pouhých patnáct minut. Ohrožuje 3 000 místních obyvatel a početné turisty. V červenci sice bylo u jezera nainstalováno varovné zařízení, úřady se přesto rozhodly, že lepší bude část vody odčerpat, i když nevědí, jaký to bude mít dopad.

Plánují vyvrtat otvor o průměru 22 centimetrů, jímž by odčerpali vodu z kapsy. Podle Nicolase Karra z francouzského lesního úřadu jde o komplikovanou operaci: “Musí se provrtat 40 až 50 metrů ledu než se dostaneme do kapsy s vodou. A to ve výši 3200 metrů, kde není žádná cesta, kam se dá dostat jen helikoptérou, a to v oblasti lavin. Navíc nemáme moc času, protože po půlce října už nebude jasné, zda bude počasí dost dobré na tyto práce.“

Ke vzniku jezera mohly přispět vyšší teploty, kdy se rozpustil sníh na povrchu, ale také k tomu mohly přispět mrazy, kdy zamrzly kanály, jimiž voda odtékala.