„Modlil jsem se, prosím za prominutí, aby dostal pan Sarkozy infarkt,“ řekl 71letý kněz Arthur Hervet. Na svou omluvu, že žádal něco v rozporu s ideou křesťanského milosrdenství, řekl, že proti Romům byla zahájena válka.

Současně také vrátil medaili za zásluhy. „Řeknu panu Hortefeuxovi, že se mi zdá, že nezná situaci, že neví, čím tito lidé procházejí,“ řekl Hervet na nedělní mši, co míní vzkázat ministrovi vnitra, až mu vrátí vyznamenání.

Brice Hortefeux už odmítl, že by Romové byli stigmatizováni. Podle něj jde jen o likvidaci 300 nelegálních táborů a repatriaci 700 Romů. [celá zpráva]

Proti Sarkozyho rozhodnutí vystěhovat Romy protestuje více kněží. Likvidaci romských táborů kritizoval i arcibiskup z Aix a Arles Christoph Dufour: „Řeči o bezpečnosti vyvolávají dojem, že existují ve Francii lidé, kteří jsou méně akceptováni.“

K tématu se nepřímo vyjádřil i papež Benedikt XVI. ze svého letního sídla. Nemluvil sice přímo o Francii a Itálii, ale v projevu k francouzským poutníkům uvedl, že je potřeba akceptovat rozdílnost: „Písmo svaté říká, že všichni lidé jsou předurčeni ke spáse. To je také výzva akceptovat rozdíly mezi lidmi. Následovat Ježíše znamená dát dohromady lidi ze všech národů mluvících všemi jazyky.“