Dřevěný kříž byl po šedesáti letech stání pod holým nebem ztrouchnivělý a na podzim ho chtěli vyměnit za nový.  Neodstraňovala jej však specializovaná firma, ale dva věřící, které o to požádal farář sloužící ve štětínské katedrále bohoslužby.

Odstranění kříže nakonec dokončili požárníci, kteří jej rozřezali na menší kusy a odvezli. Případ vyšetřuje štětínská prokuratura ve spolupráci s policií a úřadem Státní inspekce práce.