FSB bude mít napříště možnost preventivně zabránit jednání, které podle policejních agentů má protistátní charakter a může vést k ohrožení bezpečnosti státu.

Nový zákon také dává tajné policii právo předvolávat jednotlivé občany k informativním pohovorům a vydávat písemná varování o aktivitách, které úřady považují za nebezpečné pro stát. Kdo by takových výstrah nedbal, může být pokutován, ale také uvězněn až na 15 dní.

Podle Kremlu tato právní norma umožní zlepšit boj proti extremismu všeho druhu. Umožní ale také předejít účasti lidí na ilegálních protivládních aktivitách, k nimž patří i nepovolené nenásilné demonstrace.

Zákon podle agentury AP lze zřejmě použít i k zesílení kontroly novinářské práce. Jako takový podle AP nastoluje pochyby o tom, zda to Medvěděv myslí vážně s podporou demokracie a svobody projevu mysli, o nichž s oblibou opakovaně hovoří.

Zákon byl přijat po atentátech v moskevském metru, které na jaře spáchali islámští radikálové a vyžádaly si čtyřicet obětí. [celá zpráva]

Větší pravomoc však po 11. září 2001 dostaly i americké tajné služby.