Úřad hlavy stát platil manželskému páru pojistku ve výši 12 000 zlotých (76 000 korun) ročně. Život prezidenta byl pojištěn na dva milióny zlotých (12,6 miliónu korun) a první dámy na milión zlotých (6,3 miliónu korun). Pojistka se vztahovala k širokému spektru událostí a samozřejmě platila i pro cesty prezidentského páru po celém světě.

Fakt upozornil, že stejnou pojistku jako Lech Kaczyński měl i jeho předchůdce Aleksander Kwaśniewski, který byl prezidentem dvě funkční období mezi lety 1995 a 2005.