Ruské bezpečnostní jednotky v roce 2000 během konfliktů v Čečensku a Ingušsku muže odvedly z domovů. Od té doby jsou pohřešováni.

Štrasburský soud zjistil, že ruská justice se objasnění případu dostatečně nevěnovala. Dále uznal, že Rusko porušilo evropskou úmluvu o lidských právech v bodech o zákazu nelidského zacházení. Takovému přístupu jsou rodiny vystaveny, protože netuší nic o osudu svých příbuzných.

Rusko jako člen Rady Evropy, pod který štrasburský soud spadá, musí výroky tohoto tribunálu respektovat. V minulosti ho již soud v řadě dalších případů souvisejících s Čečenskem odsoudil.