„Pokud francouzský občan provozuje faktickou polygamii, tedy žije s více ženami a zneužívá tím i sociální systém, mělo by mu být odňato státní občanství,“ naznačil ministr jeden z možných postihů. „Chci, abychom zabránili jak polygamii, tak i zneužívání sociálního systému, což jde často ruku v ruce,“ dodal s tím, že ženy i děti je nutné chránit před „vykořisťováním“. Polygamie se podle něj ve Francii týká až 20 tisíc rodin.

Podnětem k úvahám o zpřísnění zákonodárství v této oblasti byl případ Francouze alžírského původu Liese Hebbadiho, který má celkem 17 dětí a žije současně se čtyřmi ženami, které pobírají sociální dávky jako samoživitelky. Oficiální, občanský sňatek má uzavřený jen s jednou z nich. Ostatní tři označuje za milenky.

Věc se dostala na veřejnost náhodou, když jeho manželka, která konvertovala k islámu, dostala pokutu za řízení se zahaleným obličejem a proti trestu společně s Hebaddim veřejně protestovala. Ten byl mezitím obviněn ze zneužívání sociálního systému, práce na černo a napomáhání k ilegálnímu pobytu v zemi.