"Evropská komise na (dnešním) jednání s ČR... vyslovila neformální názor, že současný systém proplácení (poplatků) ze strany krajů je diskriminační a v případě formálního šetření by mohl zakládat nedovolenou veřejnou podporu," uvedl místopředseda ÚOHS.

Podle Broma komise navrhla dva možné způsoby řešení, které by byly v souladu s pravidly veřejné podpory. "Buď hradit poplatky ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na zřizovatele, a nebo tyto poplatky neproplácet vůbec. Je pouze na jednotlivých krajských reprezentacích, jak se s danou věcí dále vypořádají. Jak se EK postaví k dosavadní praxi ovšem zatím není jasné," řekl Brom.

Brom o stanovisku informoval v týž den, kdy Pardubický kraj oznámil, že přestane poplatky proplácet. Stane se tak od 2. června. [celá zpráva]