Na základě mírové smlouvy podepsané v roce 1920 v zámku Trianon došlo k rozpadu Uherska a značná část jeho tehdejšího území připadla sousedním státům.

Strana příštího premiéra Viktora Orbána tímto návrhem překonala i snahy extrémně pravicové strany Jobbik, která navrhovala, aby se 4. červen stal prostě památným dnem.

Návrh FIDESZ označuje rozpad Uherska za „nespravedlivé a nezasloužené roztržení maďarského národa zahraničními mocnostmi“. Text návrhu dále konstatuje: „My, poslanci Národního shromáždění Maďarské republiky, si připomínáme jednu z největších historických tragédií maďarství, mírový diktát podepsaný 4. června 1920, který rozkouskoval historické Maďarsko a část maďarského národa se dostala pod svrchovanost několika států.“

Dokument uznává, že problémy kolem Trianonu lze vyřešit jen v rámci mezinárodního práva, zároveň však zdůrazňuje, že „každý příslušník a každá maďarská komunita žijící pod svrchovaností jiného státu je součástí jednotného maďarského národa“.