Na pokojnou demonstraci dohlížely stovky policistů. Jediným problémem, který masy demonstrantů způsobily, bylo rozsáhlé omezení dopravy. Účastníky protestu přivezly podle organizátorů ze 124 míst v celém Německu i tři zvláštní vlaky a 240 autobusů.

Německo mělo vyrábět energii z jádra do roku 2021, nyní se jeví jako termín upuštění od jaderné energetiky rok 2050.