„Jsem velmi rád, že moje návštěva se koná u příležitosti 65. výročí osvobození Bratislavy od fašismu. Je to naše společné vítězství a učiníme vše pro to, aby to zůstalo v paměti našich národů,“ uvedl Medvěděv.

Gašparovič označil Rusko za přirozeného a strategického partnera Slovenska a Evropské unie. „Máme zájem, aby Evropská unie a Rusko pokročily v jednáních o nové dohodě o strategickém partnerství, protože máme společné cíle,“ dodal Gašparovič. Slovenský prezident vyjádřil naději, že se v dohledné době podaří uzavřít dohodu mezi Ruskem a EU o bezvízovém styku.

Invazi z roku 1968 neřešili

Prezidenti rovněž podepsali prohlášení o přátelských vztazích mezi oběma zeměmi. Dokument týkající se společné historie zmiňuje především roli Rudé armády při porážce fašistického Německa, osvobození Bratislavy a Slovenska, ale vůbec se nezmiňuje o invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do tehdejšího Československa. [celá zpráva]

"Slovenskou republiku a Ruskou federaci spojují společné vzpomínky na oběti války a společný boj proti silám, které ji rozpoutaly. I nadále budou činit vše pro to, aby nedošlo k oživení starých nebo vzniku nových forem nacionalistických ideologií a nevraživostí," píše se v prohlášení. Moskva s Bratislavou se také zavázaly vystupovat proti snahám bagatelizovat vinu nacistů a jejich stoupenců.

Ekonomické dohody

Členové ruské a slovenské delegace podepsali celkem osm bilaterálních dohod a komerčních kontraktů. Mezi nejvýznamnější patří smlouva o dodávkách jaderného paliva pro třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce. Společnost Tatravagónka Poprad bude společně s ruskými partnery vyrábět nákladní vagóny.