"Je to alarmující číslo, uvážíme-li, že jde jen o viditelnou část ledovce, pomyslíme-li na všechny případy, jimž se nedostalo žádné mediální pozornosti a které ani nebyly oznámeny spravedlnosti," soudí právník Sergio Cavaliere, který nashromáždil dokumentaci ke 130 případům. Oběťmi byli často velmi mladí lidé.

"V žádném z těchto případů žádný biskup neupozornil na domnělé zneužívání policii," tvrdí Cavaliere.

Žaloby podle něj nikdy nepodali biskupové nebo jiní církevní činitelé, ale členové rodin obětí, kteří se předtím neúspěšně obrátili na církevní úřady, tvrdí milánský prokurátor Pietro Forno. Ten vyšetřoval četné případy sexuálního zneužívání nezletilých. Deset kněží v nich bylo odsouzeno.

V některých zemích anglosaské právní kultury a ve Francii mají biskupové povinnost oznámit delikt světským úřadům. V jiných zemích tomu tak však není a církev neukládá biskupovi udat vlastního kněze. Vybízí ale biskupa, aby vyzval oběti, aby samy podaly trestní oznámení na kněze.