Hrozba se týká směrnice EU, která zavádí v celé unii jednotné bezpečnostní normy pro prohlídky letadel a případná opatření pro letadla, která jsou nebezpečná. Česko podle komise převedlo jen část směrnice a některé části vynechalo. Řecko se zavedení legislativy vyhnulo úplně.

Obě země nyní mají na nápravu dva měsíce - pokud tak neučiní, může je komise zažalovat u Evropského soudního dvora v Lucemburku.

"Neprovedení směrnice může znamenat riziko, že důležité bezpečnostní prohlídky nebudou plně v souladu s normami Evropské unie," uvedla komise s tím, že členské státy EU měly převést směrnici do národního právního řádu již do 20. října 2008. Učinilo to 25 zemí z celkových 27.