Podle šetření organizace Fishsubsidy.org zmiňovanou částku získalo v letech 1994 až 2006 celkem 36 majitelů lodí, kteří byli shledáni vinnými ve 42 případech porušení pravidel.

Šetření trvalo devět měsíců, během nichž aktivisté porovnávali seznamy odsouzených se seznamy lidí, kteří dostávají rybolovné dotace z EU.

Podle organizace je to však jen pomyslný vrcholek ledovce, neboť se zaměřovala jen na flotily ve dvou hlavních rybářských národech EU - Španělska a Francie.

Dotčené firmy vážně porušovaly pravidla třeba tím, že překračovaly povolené kvóty nebo používaly zakázaná zařízení pro lov. V některých případech bylo překročení limitů dokonce opakované. Pět plavidel přitom na dotazích získalo více než milión eur.