Opat se k činu přiznal. Uvedl ale, že v té době mu bylo teprve 24 let a ještě nebyl ani knězem. Od té doby se podle něj už nic takového neopakovalo. Tehdy chlapci bylo 11 let a se zneužíváním se svěřil církevnímu ombudsmanovi. Na jeho žádost však Becker odmítl odstoupit.

Když byl Becker zvolen opatem kláštera svatého Petra, ombudsman se na něj loni obrátil. S ním a s důvěrníkem postiženého se sešel 22. listopadu 2009 ve Vídni. Vyjádřil tehdy lítost nad tím, co se stalo.

Podle známého zneužitého opat dnes již muži nabídl 5000 euro, když nepodnikne žádné další kroky. Oběť byla dlouho zneužívána ještě dalšími dvěma církevními otci. Jeden z nich řád později opustil, druhý se přesunul do kláštera v Horních Rakousích nebo v Bavorsku.

Přiznal se i další opat

Zneužívaný muž uvedl, že poprvé ho jeden z mnichů vylákal do kostelní věže. "Měl jsem strašný strach, seděl jsem nahoře, nemohl jsem se pohnout, mohl jsem se jen pevně držet - a on stál přede mnou," řekl. Opat ho zase zneužil na výletě na kolech. Oběť se přitom mohla zpovídat jen jednomu ze dvou obviňovaných kněží. "Musel jsem se mu zpovídat, že jsem dělal necudnosti s jinými. Dal mi pak rozhřešení. Vlastně jsem se mu vždycky zpovídal z toho, co prováděl on," uvedl.

V úterním vydání deníku Vorarlberger Nachrichten připustil sexuální zneužívání i opat cisterciáckého kláštera Mehrerau ve městě Bregenz na západě Rakouska. "V 80. letech jeden případ existoval," řekl opat Anselm van der Linde.