„Nesmí vzniknout sebemenší pochybnost o tom, že nechceme, aby se některé kontroly odehrávaly nelidsky a nekorektně. Naopak, všechny kontroly musí být prováděny na nejvyšší úrovni odpovídající státnímu právu a dobrému sousedství,“ zdůraznil Beckstein na otázku Práva s tím, že se chce spolu s vládou postarat o to, aby veškerá nedorozumění byla v krátké době odstraněna.

Podotkl, že bavorští policisté dávají českým řidičům letáky, v němž vysvětlují smysl kontrol a uvádějí možnosti stížností.

Beckstein je poslancem bavorské CSU (Křesťanskosociální unie). CSU je v Bavorsku nejsilnější stranou, v zemském sněmu má 92 ze 187 křesel.

„Schengenský prostor má svoje pravidla a v tomto smyslu je celá řada kontrol naprosto oprávněných. Ale nemohou to být horší kontroly, než které byly předtím na hranicích,“ uvedl na otázku Práva Topolánek.

Upozornil, že vlády se musí vzájemně informovat, protože „není možné, aby si v Německu mysleli, že u nás byly povoleny drogy a na základě toho dělali nepřesné závěry."