Starosta Leonid Černoveckyj sice nyní před médii „osobně garantoval“, že žádná z budov užívaná nyní zahraničními misemi nebude dražena bez předchozích konzultací a souhlasu nájemníků. České velvyslanectví, jehož sídlo je do prodeje také zahrnuto, ale stále dosud neobdrželo žádné oficiální stanovisko.

Pavlo Kryvonos, šéf diplomatického servisu Ukrajiny (GDIP), který budovy některých misí vlastní, upozornil, že město se rozhodlo objekty prodat a legislativa neumožňuje městu jiný postup než dražbu. V ní by měly mít diplomatické mise údajně předkupní právo.

„My nemáme v ruce jedinou oficiální informaci. Nikdo ani s námi, ani s evropskou delegací, ani s dalšími ambasádami nechce na toto téma komunikovat,“ popsal Právu ve čtvrtek zarážející situaci v Kyjevě zástupce velvyslance v Kyjevě Vítězslav Pivoňka.

Ambasáda už ukrajinskému ministerstvu zahraničí předala nótu, v níž žádala vysvětlení situace. Varovala v ní, že případný prodej, který by vedl k vystěhování diplomatů, by mohl ovlivnit česko-ukrajinské vztahy. Vystěhování by bylo „zásadním porušením Vídeňské konvence a měl by dopad na vztahy obou zemí,“ vysvětlil Pivoňka.

Slovensko, jež se o pronajímanou budovu s českou misí dělí, se o aukční odkup chce pokusit. Pokud se mu nemovitost podaří získat, ČR by se s ním domluvila na svém dalším setrvání v objektu, dokud si nenajde vhodnější sídlo, doplnil včera pro Právo tiskový atašé ambasády Milan Ekert.

Jde o boj klanů

Rozhodnutí města o dražbě budov diplomatických misí z loňského září zveřejnil v úterý městský radní z frakce Blok Julije Tymošenkové (BJuT), podle nějž nad tímto úmyslem vyjádřila znepokojení i tajná Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU).

Pivoňka Právu řekl, že dotčené diplomatické mise se při hodnocení situace shodly, že v celé kauze jde „o politický boj uvnitř městské rady“. BJuT má v magistrátní radě ovládané frakcí starosty Černoveckého menšinu a hledá způsob, jak do rozhodování o prodejích nemovitostí zasáhnout. „Nechceme se stát součástí boje klanů uvnitř městské rady,“ shrnul diplomat.

Prodej se kromě ČR týká mj. ambasád Chorvatska, Bulharska, Rumunska, Egypta, polského konzulátu a také delegace Evropské komise.