Zpoplatnění silnic první třídy bylo přerušeno 14. ledna 2010. Platilo se pouze za používání dálnic a rychlostních silnic. Autodopravci žádali například označení zpoplatněných úseků dopravními značkami a rozdělení zpoplatněných úseků.

Začátkem roku zablokovala část autodopravců silnice na některých místech Slovenska. Několik dní například blokovali řidiči kamionů Trenčianskou ulici v Bratislavě.

Provozovatel mýta společnost SkyToll získala od začátku roku z výběru mýta 12 miliónů eur (přes 300 miliónů Kč). Přerušením zpoplatnění silnic první třídy představovalo výpadek příjmů 150 až 200 tisíc eur (3,9 až 5,2 miliónů Kč).