Kdo v případě, že zákon vstoupí v platnost, bude popírat, zpochybňovat nebo bagatelizoval vyvražďování Židů během druhé světové války, může být potrestán vězením v trvání až tří let.

Zatím není jasné, zda pravicový prezident László Sólyom zákon podepíše, nebo jej předá k posouzení ústavnímu soudu. V takovém případě není vyloučeno, že soud zákon z nějakého důvodu zamítne.

Maďarský režim Miklóse Horthyho nebyl přes spojenectví s Německem nijak vyhraněně antisemitský a Židy na svém území dlouho nepronásledoval. V druhé fázi války však na nátlak Hitlerova Německa, a zejména pak po německém obsazení země, nabralo pronásledování Židů značných rozměrů.
Celkem zahynulo přes 500 000 maďarských Židů, většina z nich ve vyhlazovacích táborech jako Osvětim. Desítky tisíc Židů však zahynuly přímo v Maďarsku, a to při hromadných popravách zastřelením nebo během pochodů smrti.