"Zednářské řády by měly praktikovat politiku v pozitivním smyslu tohoto výrazu. Takže i přes určité rozpory ve vlastních řadách by měly podporovat sekularismus a vyjadřovat svůj nesouhlas s tím či oním vládním či evropským rozhodnutím," řekl v rozhovoru pro list Le Soir Jean-Michel Quillardet, jeden z někdejších zednářských vůdců ve Francii.

Připustil však, že mezi zednářskými lóžemi v Evropě panují v tomto směru rozdílné názory. Některé se více ostýchají přitahovat publicitu tím, že někde otevřou lobbistickou kancelář. Praktické problémy jsou však prý důležitější než odlišnost názorů.

Svobodné zednářství je obtížně definovatelné tajné, respektive volné neveřejné sdružení lidí. Vzniklo pravděpodobně v 18. století a jeho původ je odvozován z cechů středověkých stavitelů chrámů. Je organizováno systémem takzvaných lóží.
Zednáři sami sebe označují za bratrstvo, jehož členy spojuje respektování některých morálních a etických principů.