Jak byste přesvědčoval běžného Čecha, že se nemá bát ruského medvěda?

„Vynasnažil bych se. Nevím ovšem, nakolik bych byl úspěšný. Budeme-li ale Rusko vnímat jako medvěda, který co nevidět zalehne východní Evropu, pak jde o setrvačnost v myšlení ještě z dob existence Sovětského svazu. Tehdy měla obrovský vliv na politiku SSSR konfrontace s USA. Moskva měla strach, že některý stát odpadne od sovětského bloku a přeběhne k Američanům. A tak reagovala často naprosto zbytečně.

To se týká i Československa za Dubčeka: šlo o pokus obnovy socialismu, a potlačovat tento proces bylo, jemně řečeno, kontraproduktivní. Dnes nic takového v ruské zahraniční politice není ani náznakem. Nemá to ideologický základ.

V předvečer našeho rozhovoru zveřejnily české informační servery zprávu o nové vojenské doktríně Ruska. Největší pozornost upoutal fakt, že se v ní počítá s jaderným útokem ze strany Ruska, i kdyby země byla napadena jen konvenčními zbraněmi, ale hrozil zánik její existence. Kdo podobný útok na vaši zemi chystá?

Podívejte, v dohledné době nevěřím v možnost globálního konfliktu Ruska a Spojených států. Zároveň ale, když vezmeme v úvahu již vzpomínané události v Gruzii... Jen si zkuste představit, co by se mohlo stát, kdyby zdravý rozum nezvítězil, ale naopak by do tohoto konfliktu bylo vtaženo celé NATO? Byla by to situace ohrožující Rusko. Nemyslím si, že by Rusko bylo jedinou zemí ve světě s takovouto vojenskou doktrínou. Mnohé jaderné mocnosti mají za to, že jaderné zbraně mohou být použity v kritické situaci, půjde-li o samu existenci jejich země.

Jak jste vnímal rusko-gruzínskou válku? Vyrůstal jste přece v Tbilisi, máte tam přátele.

Věděli jsme, že (gruzínský prezident Michail) Saakašvili připravuje konfrontaci. Jeden velmi vysoce postavený Američan mi říkal, že už v dubnu 2008 Spojené státy Saakašviliho na poslední chvíli kleply přes prsty, když chtěl vůči Abcházii udělat totéž, co později provedl Jižní Osetii.

Bývalý ruský premiér Jevgenij Primakov

Bývalý ruský premiér Jevgenij Primakov

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Velvyslanec USA v Moskvě mi řekl, že Condoleezza Riceová přijela za Saakašvilim s požadavkem, aby proti Jižní Osetii nic nepodnikal. Ten ale komunikoval jenom s McCainem, s Cheneym, s dalšími neokonzervativci, kteří měli zájem na vtažení Ruska do konfliktu.

My jsme vysílali varovné signály, že zasáhneme: čtyři ruská vojenská letadla v demonstrativním letu nad Jižní Osetií, manévry ruské armády, po nichž se jednotky nestahují, ale zůstávají podél hranic - tak jsme varovali, že se budeme muset do této věci vložit. Nemůže to ovšem, vzhledem k těmto okolnostem, sloužit jako příklad, jak medvěd zalehl svého souseda.

Celostránkový rozhovor s politikem a publicistou, který jako expert stále působí v širším týmu premiéra Vladimira Putina, přináší středeční Právo.