Předloha počítá s tím, že soudce nebude mít za povinnost tento postih uplatnit. Pokud by tak ale neučinil, musel by podat zdůvodnění.

Ve Francii platí zákaz řízení motorových vozidel v případě, že řidič má více než 0,5 promile alkoholu v krvi. Bary a diskotéky by podle zákona měly mít napříště povinnost umožnit návštěvníkům-řidičům zdarma test na alkohol.

Norma, o níž se v parlamentu zřejmě strhne tvrdá diskuse, předpokládá také možnost, aby obec vyhlásila zákaz nočního vycházení osob mladších 13 let bez doprovodu dospělých, jestliže by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost, zdraví či morálku. Porušení pravidla by se trestalo pokutou až 450 eur (11 740 Kč), přičemž sumu by museli uhradit rodiče. Toto ustanovení zjevně míří proti výrostkům na problematických předměstích, kde se v roce 2005 strhla vlna násilných střetů policie s příslušníky přistěhovalecké komunity.