"Naše teritoriální bezpečnost musí začít za našimi hranicemi," zdůraznil dánský politik hned na úvod svého příspěvku jeden z pilířů připravovaného strategického konceptu osmadvacetičlenného bloku. Jeho jádrem podle něj zůstane společná obrana jeho členů. Změní se ale to, jak se bude realizovat.

NATO se podle Rasmussena musí vyrovnat s novými hrozbami, jako jsou kybernetické útoky, terorismus, pirátství nebo negativní důsledky globálního oteplování, s nimiž si velké statické armády neporadí.

"Je potřeba NATO změnit na fórum ke konzultacím o celosvětových bezpečnostních otázkách. Ne však jako soupeře Spojených národů, což není možné, ani žádoucí," nastínil svou představu budoucí role aliance. Na její půdě by se podle Rasmussena měly diskutovat i bezpečnostní problémy, na kterých pakt není přímo zainteresován.