Muž se chtěl ve Francii usadit, protože jeho žena je Francouzka. Se žádostí o občanství neuspěl týden poté, co parlamentní komise navrhla poslancům hlasovat pro částečný zákaz nošení islámských roušek na veřejnosti a rovněž doporučila, aby komukoliv, kdo bude na veřejnosti nosit symboly radikální náboženské praxe, byla odňata residenční práva, občanství a sociální podpora. [celá zpráva]

Besson oznámil, že mužovu žádost zamítl, když se zjistilo, že ženu nutí zakrývat se od hlavy až k patě, čímž ji „připravoval o svobodu chodit s nezakrytým obličejem a odmítl principy sekularismu a rovnosti mezi muži a ženami“. Ministr zdůraznil, že lidé, kteří o občanství ve Francii žádají, musejí projevit zájem o integraci do společnosti.

Bessonovo rozhodnutí musí ještě formálně potvrdit premiér François Fillon.

Podle ministerstva vnitra si ve Francii rouškou zcela zakrývá obličej pouze 1900 žen. Francie má nejvíce muslimů v celé západní Evropě, a to asi pět miliónů.
Existuje několik typů šátků a roušek, které muslimské ženy používají. Celý obličej zakrývá nikáb a burka. Nejčastěji se nosí nikáb s otvory pro oči. Doplňuje ho šátek a někdy i rouška přes oči. Burka zakrývá obličej i celé tělo a oči cloní mřížka.
Francouzský soud v roce 2008 odmítl udělení občanství Maročance s odůvodněním, že její vyznávání radikálního islámu není v souladu s hodnotami francouzské republiky.