„V jeho šatníku visel mezi kněžskými rouchy na ramínku zvláštní druh opasku, který používal jako bič,“ napsal monsignor Slawomir Oder v knize Proč je svatý: skutečný Jan Pavel II. Oder má ve Vatikánu na starost expapežovo svatořečení.

Wojtyla také jako biskup často celé noci lehával s rozpaženýma rukama na holé podlaze a praktikoval sebezapření a asketismus, napsal Oder na základě svědectví lidí, kteří mu byli boku, ještě když byl krakovským biskupem, a poté, co se stal v roce 1978 papežem.
„Je jasné, že tento aspekt pokání byl v životě Jana Pavla II. přítomen. Patřilo to k jeho hlubokému vztahu k bohu,“ dodal monsignor.

Papež v roce 1989 podepsal dokument s příslibem, že odstoupí v případě, že by smrtelně onemocněl, nebo by již nebyl s to plnit své povinnosti. Kdyby odstoupil, stal by se prvním papežem od roku 1294, který tak učinil. V roce 1994 uvažoval o možnosti odejít do penze jako ostatní biskupové v 75 letech a radil se o tom „z hlediska historického a teologického“ s tehdejším kardinálem Ratzingerem, nynějším papežem Benediktem XVI.