Problém Lisabonské smlouvy je podle Kaczyńského nadále aktuální. "Je třeba bojovat proti tomu, aby byla považována za ústavu, protože ta se spojuje se státem a Evropská unie státem není," řekl polský prezident.

"Tu aristokratickou republiku, kterou je Evropská unie, je třeba trochu zdemokratizovat," dodal polský prezident. O tom, co se v sedmadvacítce děje, rozhoduje podle něho hlavně Německo a Francie, k nimž se občas připojuje Británie. "Skutečné rozhodování by se mělo dále vyvinout," prohlásil Kaczyński.

Kaczyńského a jeho český protějšek Václava Klause spojuje skeptický pohled na Evropskou unii. Oba politici se stavěli proti přijetí Lisabonské smlouvy reformující EU a odkládali svůj podpis pod tímto dokumentem.

Kaczyński později odmítavé stanovisko změnil a smlouvu po souhlasu Irů v jejich druhém referendu podepsal. Klaus si před svým podpisem vymínil výjimku pro Česko z Listiny základních práv EU.