„Aspoň někteří z nich by měli postupně získat část zraku zpět, u většiny je však poškození sítnice trvalé,“ vysvětlil O´Donoghue.

Přibližně deset tisíc poutníků se v říjnu shromáždilo u svatyně Knock v severozápadním Irsku, protože se jim tam měla zjevit Panna Marie. Pozvánky na shromáždění jim rozeslal Joe Coleman, který o sobě hovoří jako o duchovním léčiteli a jasnovidci.

Někteří z účastníků shromáždění tvrdí, že důkazem toho, že se jim matka Ježíše Krista zjevila, je skutečnost, že začalo víc svítit slunce. „Zdálo se mi, že se slunce ke mně přibližuje, tančí na obloze, a dokonce mění barvy,“ podotkl jeden z poutníků.

Ke svatyni chodí poutníci už 130 let, protože chtějí vidět Pannu Marii.